Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, 5ος όροφος, Αθήνα

Τηλ. Κέντρο: 210 3350600
Fax: 210 32 22 135

Δρ. Ελίνα Μεγάλου
Υπεύθυνη Έργου

Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

  megalou[at]cti.gr
τηλ : 210 3350744, 6932457270

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

  • τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία: ebooks-helpdesk[at]cti.gr
  • τα Αποθετήρια Φωτόδεντρο: photodentro[at]cti.gr
  • την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me: support[at]e-me.edu.gr
  • τη Δράση Συμμετέχω: i-participate[at]cti.gr

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ