ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
Μητροπόλεως 26-28, ΤΚ 10563, Αθήνα
Στοιχεία επικοινωνίας:
photodentro@cti.gr
210 3350600 – 210 3350744