Συνολικά, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης έχουν συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμα στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ τα εξής Αποθετήρια:

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ/ΕΡΓΑ/ΦΟΡΕΙΣ

2019-11-07T15:47:58+02:00

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Το Φωτόδεντρο / Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. […]

2019-11-07T15:56:34+02:00

ΙΤΥΕ Διοφαντος

ΙΤΥΕ Διοφαντος

To Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). […]

2019-11-07T15:53:41+02:00

Ψηφιακο Σχολειο

Ψηφιακο Σχολειο

Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» αποτελεί κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας για το διάστημα 2010-15 και υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα δράσεων για ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο του «Ψηφιακού Σχολείου». […]

2019-11-07T15:52:37+02:00

Φωτοδεντρο / Εκπαιδευτικα Βιντεο

Φωτοδεντρο / Εκπαιδευτικα Βιντεο

Το ‘Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο’ είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. […]

2019-11-07T15:48:41+02:00

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Κατά την πολυετή διαδρομή του, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη εξελίσσεται διαρκώς και σταδιακά καθιερώνεται ως εξέχουσα και ρυθμιστική παρουσία στην πνευματική ζωή του τόπου μας. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» δημιουργήθηκε από το Σύλλογο […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών ιδρύθηκε το 1952 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ιδρύθηκε το 1964, παράλληλα με το Πανεπιστήμιο Πατρών. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λεβαδείας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1954 ως Δημοτική, μερίμνη του τότε Δημάρχου Λεβαδέων Λουκά Νίκαινα και του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Γεωρ. Γιανακοπούλου. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Τo Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ο εθνικός οργανισμός που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη συγκαταλέγεται στις μεγάλες εκείνες δωρεές που αύξησαν τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και τον παλαιότερο μουσειακό οργανισμό που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. […]

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. […]

2022-04-13T12:36:16+03:00

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη e-yliko αποτελεί την επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με σκοπό τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη ενημέρωσή της σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της.
http://www.e-yliko.gr/