Θα ήταν ακόμη καλύτερα αν …

Οι ψηφιακοί πόροι που φιλοξενεί το Ψηφιακό Αποθετήριο ή ο ιστότοπος:

είναι «click-and-play» σε περιβάλλον φυλλομετρητή (web browser),

έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία,

έxουν υιοθετησεί και ακολουθήσει μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για τους ψηφιακούς πόρους και/ή τα μεταδεδομένα τους.