Η Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Photodentro Aggregation Service προβλέπει τα εξής βήματα για τη συσσώρευση και δημοσίευση των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων των φορέων-παρόχων μέσα από την κεντρική πύλη του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ:
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον πάροχο ή από το ΙΤΥΕ.
 • Επικοινωνία ΙΤΥΕ με πάροχο και αρχική διερευνητική συζήτηση.
 • Αποστολή αναλυτικών στοιχείων από τον πάροχο για τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές και την υποδομή φιλοξενίας τους.
 • Ανάλυση στοιχείων ψηφιακών συλλογών & έλεγχος τεχνικής ωριμότητας & συμβατότητας ψηφιακής υποδομής παρόχου με την υποδομή του Εθνικού Συσσωρευτή «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» από το ΙΤΥΕ.
 • Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΙΤΥΕ και παρόχου.
 • Αντιστοίχιση σχημάτων μεταδεδομένων και λεξιλογίων από το ΙΤΥΕ & συμφωνία με τον πάροχο.
 • Συγκομιδή μεταδεδομένων παρόχου μέσω του Συστήματος Συσσώρευσης και εισροή τους στο υποσύστημα Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ (από το ΙΤΥΕ).
 • Εμπλουτισμός μεταδεδομένων: Συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων μεταδεδομένων από τον πάροχο (εφόσον απαιτείται) και *προαιρετικά* προσθήκη παιδαγωγικών / εκπαιδευτικών μεταδεδομένων μέσω του υποσυστήματος Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ.
 • Επικύρωση μεταδεδομένων, τεχνικοί έλεγχοι και δημοσίευση από το ΙΤΥΕ των ψηφιακών πόρων του παρόχου στην κεντρική πύλη του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» photodentro.edu.gr
 • *Προαιρετική* απονομή Σφραγίδας Ποιότητας στους ψηφιακούς πόρους του παρόχου μέσω της υπηρεσίας «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας».
Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παραπάνω βημάτων.

Εκδηλωση ενδιαφεροντος

Η αρχική επικοινωνία και η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να εκφραστεί είτε από τον φορέα-πάροχο του ψηφιακού περιεχομένου είτε από τον φορέα λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΤΥΕ). Ο ενδιαφερόμενος φορέας στέλνει μήνυμα στη διεύθυνση photodentro@cti.gr, εκδηλώνοντας την πρόθεση / επιθυμία του για προβολή των ψηφιακών πόρων που διαθέτει μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. Στο μήνυμα καλείται να συμπεριλάβει τα παρακάτω στοιχεία: Αντίστοιχα, εάν το ΙΤΥΕ, στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς που διενεργεί, ή το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζουν ότι κάποιος φορέας διαθέτει ελεύθερα ψηφιακές συλλογές με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους ή ψηφιακούς πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην σχολική και προσχολική εκπαίδευση, τότε η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκφράζεται από το ΙΤΥΕ προς τον φορέα.

Επικοινωνια – προκαταρκτικη διερευνητικη συζητηση

Ακολουθεί επικοινωνία του ΙΤΥΕ με τον φορέα (τηλεφωνική ή μέσω Skype) και αρχική διερευνητική συζήτηση.

Παροχη επιπλεον στοιχειων – Συμπληρωση online φορμας-ερωτηματολογιου

Εφόσον από την προκαταρκτική επικοινωνία προκύψει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για συσσώρευση των ψηφιακών συλλογών του φορέα στην υποδομή ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ του Υπουργείου Παιδείας, ζητείται από τον φορέα να συμπληρώσει online σχετική φόρμα / ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα Β) για την παροχή αναλυτικών στοιχείων.

Μια ενδεικτική φόρμα-ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://aggregation-service.photodentro.edu.gr/repository_info_form/

Μέσω της φόρμας, ο φορέας παρέχει στοιχεία για τη θεματολογία και το στοχευόμενο κοινό των ψηφιακών συλλογών που διαθέτει, για την ψηφιακή υποδομή φιλοξενίας και διάθεσής τους (αποθετήριο, ιστότοπο, πύλη, άλλο), για τους κατόχους / χορηγούς αδειών χρήσης των ψηφιακών πόρων και τυχόν μεταδεδομένων αυτών, καθώς και για τις άδειες χρήσης και διάθεσης αυτών. Σε όλη τη διαδικασία, το ΙΤΥΕ υποστηρίζει τον φορέα δίνοντας διευκρινίσεις (μέσω τηλεφώνου ή συναντήσεων, διαδικτυακών ή δια ζώσης).
Στο στάδιο αυτό και με βάση τα στοιχεία που παρείχε ο φορέας μέσω της φόρμας, στελέχη της υπηρεσίας συσσώρευσης του ΙΤΥΕ μελετούν τις ψηφιακές συλλογές του φορέα καθώς και το σύστημα φιλοξενίας και διάθεσης των συλλογών αυτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές των ψηφιακών συλλογών για συσσώρευση στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ[1] καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων φιλοξενίας και διάθεσης των συλλογών των φορέων-παρόχων (αποθετήρια, πύλες, ψηφιακές βιβλιοθήκες κ.ά.), ώστε να είναι εφικτή η διασυνδεσιμότητα και ανταλλαγή δεδομένων με τα συστήματα του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ». Συγκεκριμένα, η διερεύνηση περιλαμβάνει: [1]  Βλ. Ενότητα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Συγκεκριμένα, η διερεύνηση περιλαμβάνει:

Συναφεια και συμβατοτητα με τις προδιαγραφες των ψηφιακων πορων παροχου

Διερεύνηση συνάφειας, ποιότητας και συμβατότητας των ψηφιακών πόρων του φορέα-παρόχου με τις προδιαγραφές, τους στόχους, το είδος των ψηφιακών πόρων και το στοχευόμενο κοινό του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ.

Οροι διαθεσης

Έλεγχος όρων διάθεσης των ψηφιακών πόρων του φορέα-παρόχου καθώς και των μεταδεδομένων αυτών ως προς τη συμβατότητα με τους όρους διάθεσης του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με άδεια χρήσης που να επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς κόστος αξιοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Όμοια, τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης των ψηφιακών πόρων θα πρέπει να διατίθενται με άδεια χρήσης που να επιτρέπει την ελεύθερη και χωρίς κόστος αξιοποίηση, εμπλουτισμό, τροποποίηση και επαναχρησιμοποίησή τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πληροτητα & Ποιοτητα μεταδεδομενων

Γίνεται μελέτη πληρότητας και ποιότητας των μεταδεδομένων του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στον πάροχο και εκτίμηση ανάγκης για πρόσθετο εμπλουτισμό μεταδεδομένων.  

Συμβατοτητα σχηματων μεταδεδομενων & ταξινομησης

Περιλαμβάνεται:
 • μελέτη του σχήματος μεταδεδομένων που υποστηρίζει ο πάροχος (π.χ. Dublin Core, IEEE LOM, custom σχήμα, κ.λπ.) και
 • μελέτη του σχήματος ταξινόμησης / ελεγχόμενων λεξιλογίων, θησαυρών ή ταξινομιών που υποστηρίζει.
Επίσης, γίνεται αρχική εκτίμηση του όγκου και της δυσκολίας των τεχνικών εργασιών αντιστοίχισης του σχήματος μεταδεδομένων και των σχημάτων ταξινόμησης του παρόχου με το Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ (PHOTODENTRO AGGREGATOR IEEE-LOM-GR AP).

Τεχνικη ωριμοτητα των συστηματων φιλοξενιας και διαθεσης

Γίνεται αρχική διερεύνηση της τεχνικής ωριμότητας των συστημάτων φιλοξενίας και διάθεσης των ψηφιακών πόρων των φορέων-παρόχων (αποθετήρια, πύλες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, κ.ά.) ως προς την τεχνική ετοιμότητά τους για  τη διαδικασία συγκομιδής. Για να είναι εφικτή η διαλειτουργικότητα και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της ψηφιακής υποδομής του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ και των συστημάτων φιλοξενίας και διάθεσης των ψηφιακών πόρων των φορέων-παρόχων απαιτείται τα συστήματα να υποστηρίζουν μηχανισμό διάθεσης/εξαγωγής των μεταδεδομένων του περιεχομένου σύμφωνα με κάποιο πρότυπο ή προδιαγραφή. Ο κύριος (και προτιμότερος) μηχανισμός διάθεσης/εξαγωγής δεδομένων που υποστηρίζει η υποδομή της Υπηρεσίας Συσσώρευσης ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ είναι το διεθνές πρότυπο διαλειτουργικότητας OAI-PMΗ 2.0 (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Υπηρεσία Συσσώρευσης υποστηρίζει κι άλλους τρόπους ανταλλαγής δεδομένων, όπως ιδιόκτητες μορφές XML και μέσω της εφαρμογής προγραμματιστικής διεπαφής API. Για συχνές επικαιροποιήσεις όμως, ο μηχανισμός μεταφοράς δεδομένων περιορίζεται σε OAI-PMH.
Στο στάδιο αυτό και εφόσον από την εξέταση των στοιχείων των ψηφιακών πόρων, των μεταδεδομένων και τεχνικών συστημάτων φιλοξενίας και διάθεσής τους προκύψει ότι είναι εφικτή και επιθυμητή η συνέχιση της διαδικασίας, καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ και του φορέα-παρόχου.

Επιλογη περιεχομενου / καθορισμος συλλογων προς συγκομιδη

Αρχικά γίνεται ο καθορισμός των ψηφιακών συλλογών του φορέα-παρόχου που θα συσσωρευτούν στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, θα δημοσιευτούν και θα είναι διαθέσιμοι μέσα από την κεντρική πύλη ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ.

 

Πλαισιο συνεργασιας, χρονοδιαγραμμα, ανθρωπινοι ποροι

Ακολουθεί ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ και του φορέα-παρόχου. Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και για τους ανθρώπινους πόρους που θα διατεθούν και από τις δύο πλευρές. Επίσης, περιλαμβάνει συμφωνία για τον πρόσθετο μετασχολιασμό (τεκμηρίωση) των ψηφιακών πόρων που ενδεχομένως απαιτηθεί (π.χ. παιδαγωγικό μετασχολιασμό, ώστε να αναδειχθεί η εκπαιδευτική τους διάσταση για αξιοποίηση στη  σχολική εκπαίδευση).

Συμφωνια αδειοδοτησης συσσωρευσης

Η Συμφωνία Αδειοδότησης Συσσώρευσης Μεταδεδομένων καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Υπηρεσία Συσσώρευσης του ΙΤΥΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μεταδεδομένα που παρέχουν οι φορείς/κάτοχοι αυτών και υπογράφεται πριν την έναρξη των τεχνικών εργασιών συσσώρευσης. Στην περίπτωση που η ψηφιακή υποδομή που διαθέτει ο φορέας-πάροχος είναι επίσης ένας συσσωρευτής μεταδεδομένων (metadata aggregator), ο φορέας-πάροχος (συμπεριλαμβανομένων και έργων χρηματοδοτημένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) θα πρέπει να διαβεβαιώσει πως όλοι οι εταίροι/κάτοχοι μεταδεδομένων έχουν υπογράψει είτε τη Συμφωνία Αδειοδότησης είτε μια συμφωνία μαζί του που αντανακλά τους όρους της Συμφωνίας Αδειοδότησης.
Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται οι τεχνικές εργασίες συγκομιδής των μεταδεδομένων, εισροής στο ενδιάμεσο υποσύστημα και σημασιολογικής ενοποίησής τους.  Περιλαμβάνονται βήματα προετοιμασίας, υλοποίησης και ελέγχου. Όλη η διαδικασία υποστηρίζεται από το σύστημα ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (MEXT) http://photodentro.edu.gr/mext/ Η αρχιτεκτονική επιπέδων των Αποθετηρίων και του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» και ο ρόλος του Φωτόδεντρο MEXT απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΛΕΞΙΛΟΓΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Το στάδιο προετοιμασίας περιλαμβάνει ενέργειες που απαιτούν τη συνεργασία ΙΤΥΕ-παρόχου. Οι ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι που προβάλλονται στην κεντρική πύλη ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ είναι τεκμηριωμένοι σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου IEEE LOM για την Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile, όπου περιλαμβάνονται λεξιλόγια και θεματικές ταξινομίες που αφορούν και εστιάζουν στην ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα βασικά στοιχεία του Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του παρόντος. Εφόσον οι ψηφιακοί πόροι του φορέα-παρόχου ακολουθούν ένα διαφορετικό σχήμα τεκμηρίωσης μεταδεδομένων από το πρότυπο Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων IEEE LOM (π.χ. Dublin Core) ή μια διαφορετική εφαρμογή του προτύπου IEEE LOM από αυτήν του Εθνικού Συσσωρευτή ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ, απαιτείται αντιστοίχιση του σχήματος μεταδεδομένων και των λεξιλογίων ταξινόμησης του παρόχου με το Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile. Η αντιστοίχιση (mapping) γίνεται κυρίως από το ΙΤΥΕ, αλλά μπορεί να απαιτήσει και τη συμμετοχή προσωπικού του φορέα-παρόχου που γνωρίζει το δικό τους σχήμα/μορφή μεταδεδομένων. Ακολουθεί συμφωνία ΙΤΥΕ-παρόχου για τη σημασιολογική αντιστοίχιση των σχημάτων μεταδεδομένων και λεξιλογίων.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ – ΕΙΣΡΟΗ – ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στη φάση αυτή αντλούνται τα μεταδεδομένα των ψηφιακών πόρων από το σύστημα του παρόχου και εισρέουν στο υποσύστημα Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ, περνώντας μια διαδικασία μετασχηματισμού. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η σημασιολογική ενοποίηση των εγγραφών μεταδεδομένων ψηφιακών πόρων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές, έτσι ώστε να συσσωρευτούν στον Εθνικό Συσσωρευτή ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ και να είναι εφικτή η ενοποιημένη αναζήτησή τους μέσα από την κεντρική πύλη photodentro.edu.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Αρχικά υλοποιούνται από το ΙΤΥΕ οι μηχανισμοί μετασχηματισμού των μεταδεδομένων του παρόχου σύμφωνα με τη συμφωνημένη σημασιολογική αντιστοίχιση. Η Υπηρεσία Συσσώρευσης Photodentro Aggregation Service χρησιμοποιεί XML style-sheet transformations για αντιστοιχίσεις μεταδεδομένων.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (METADATA HARVESTING) / ΕΙΣΡΟΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (METADATA INGESTION)

Ακολουθεί η διαδικασία συγκομιδής των εγγραφών μεταδεδομένων (metadata harvesting) από το σύστημα του παρόχου. Στη συνέχεια, οι εγγραφές μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων του παρόχου εισρέουν στο υποσύστημα ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (MEXT), όπου θα γίνει η επεξεργασία τους και τυχόν πρόσθετος εμπλουτισμός τους.  Για κάθε ψηφιακό πόρο εισάγεται μια εγγραφή μεταδεδομένων στο σύστημα Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ.  Η «εγγραφή» μπορεί να περιλαμβάνει τίτλο, περιγραφή, λέξεις κλειδιά, κ.λπ. Τα μεταδεδομένα αντιστοιχίζονται στα πεδία και στις τιμές του προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ σύμφωνα με τον μηχανισμό μετασχηματισμού που ορίστηκε και συμφωνήθηκε. Τα αντιστοιχισμένα μεταδεδομένα εμφανίζονται στις αντίστοιχες καρτέλες του ψηφιακού πόρου στο περιβάλλον επιλογής και μετασχολιασμού του Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ.
Στο στάδιο αυτό γίνεται επιλογή και επεξεργασία των εγγραφών μεταδεδομένων που θα δημοσιευτούν καθώς και τυχόν πρόσθετος παιδαγωγικός εμπλουτισμός των μεταδεδομένων τους (εφόσον είναι απαραίτητο). Η διαδικασία υλοποιείται είτε από τον Πάροχο είτε από το ΙΤΥΕ (όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο συνεργασίας ΙΤΥΕ-παρόχου). Στην περίπτωση που ο πάροχος αναλάβει την επιλογή και των εμπλουτισμό των μεταδεδομένων, παρέχεται αρχική εκπαίδευση από το ΙΤΥΕ καθώς και υποστήριξη του παρόχου σε όλη τη διαδικασία:

Εκπαιδευση παροχου

Το ΙΤΥΕ παρέχει εκπαίδευση σε προσωπικό του φορέα για την τεκμηρίωση / μετασχολιασμό των ψηφιακών πόρων σύμφωνα με το Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile καθώς και τη διαχείριση της συλλογής ή του αποθετηρίου.

Επιλογη ψηφιακων πορων – επεξεργασια πεδιων μεταδεδομενων – προσθηκη υποχρεωτικων στοιχειων

Μετά την εισροή των εγγραφών μεταδεδομένων στο Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ,  εξουσιοδοτημένοι χρήστες στον πάροχο έχουν τη δυνατότητα:
 • Να επιλέξουν τους ψηφιακούς πόρους ή τις συλλογές που θα δημοσιευτούν στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr),
 • Να τροποποιήσουν τα  υφιστάμενα μεταδεδομένα των ψηφιακών πόρων,
 • Να εμπλουτίσουν τα μεταδεδομένα με νέα όπως π.χ. εκπαιδευτικά μεταδεδομένα.
Σε πρώτη φάση και εφόσον απαιτείται, γίνεται προσθήκη των υποχρεωτικών στοιχείων μεταδεδομένων (στοιχείων που απαιτούνται για τη δημοσίευση). Ο φορέας-πάροχος έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τα μεταδεδομένα με νέα όπως π.χ. εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Η εργασία υλοποιείται στο σύστημα Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ, το οποίο παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μετασχολιασμού και περιγραφής των ψηφιακών πόρων με μεταδεδομένα καθώς και μια καλά ορισμένη ροή εργασιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των πόρων και των μεταδεδομένων τους. Ο εμπλουτισμός των μεταδεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ (Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile).
Στο στάδιο αυτό υλοποιείται από το ΙΤΥΕ η δημοσίευση στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ των εγγραφών μεταδεδομένων των ψηφιακών πόρων του παρόχου. Προηγούνται όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι (τεχνικοί έλεγχοι, έλεγχοι ποιότητας και συμβατότητας μεταδεδομένων κ.ά.). Γίνεται έλεγχος της δομής των εγγραφών μεταδεδομένων ως προς τη συμβατότητά τους με την προκαθορισμένη δομή που ορίζει το Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ Photodentro IEEE LOM-GR Application Profile.

Δημοσιευση στο Φωτοδεντρο ΜΕΧΤ & Τεχνικοι Ελεγχοι

Στη συνέχεια, γίνεται η δημοσίευση των εγγραφών μεταδεδομένων στο υποσύστημα Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ. Ακολουθούν κύκλοι ελέγχων & επικύρωσης της συσσώρευσης και αντιστοίχισης μεταδεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων, ακολουθεί η διαδικασία συγκομιδής του ενδιάμεσου συστήματος Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (κεντρική πύλη).

Προβολη του φορεα-παροχου

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας,  ο πάροχος εντάσσεται στους φορείς-παρόχους ψηφιακών πόρων του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ και προβάλλεται στην αντίστοιχη σελίδα της κεντρικής πύλης (http://photodentro.edu.gr/aggregator/providers).
Στο στάδιο αυτό,  εφόσον ο φορέας-πάροχος έχει ακολουθήσει κάποια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για τους ψηφιακούς πόρους που διέθεσε (συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, επικύρωσης, αξιολόγησης ή ελέγχου), έχει τη δυνατότητα να τους απονείμει τη δική του «Σφραγίδα Ποιότητας». Η διαδικασία περιλαμβάνει καταχώριση της Σφραγίδας Ποιότητας του φορέα στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» και τη σφράγιση των ψηφιακών πόρων του με αυτή. Οι χρήστες της κεντρικής πύλης ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ έχουν τη  δυνατότητα να βλέπουν αναλυτικά στοιχεία για τη Σφραγίδα Ποιότητας του φορέα και να αναζητούν Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους με βάση τις σφραγίδες ποιότητας που έχουν λάβει.