Για την ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  «Photodentro Aggregation Service» είναι διαθέσιμα τα εξής εγχειρίδια: