Η υπηρεσία «Φωτόδεντρο Μικρότοποι»

Η υπηρεσία Φωτόδεντρο Μικρότοποι (Photodentro microsites) υποστηρίζει τη δημιουργία θεματικά εστιασμένων μικρότοπων με επιλεγμένο ψηφιακό υλικό από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου. Είναι διαθέσιμοι δύο μικρότοποι:

  Μικρότοπος Φωτόδεντρο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 https://micro.photodentro.edu.gr/primary/

  Μικρότοπος Φωτόδεντρο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

https://micro.photodentro.edu.gr/english/