ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Φωτόδεντρο»

Εκτός από τα συστήματα και τις υπηρεσίες για την αναζήτηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από ένα κεντρικό σημείο, η Εθνική Υποδομή για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο περιλαμβάνει επίσης πέντε (6) ψηφιακά αποθετήρια που περιέχούν πάνω απο 11.500 Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους:

Τα «βασικά» Φωτόδεντρα (με έλεγχο ποιότητας περιεχομένου):

Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Photodentro LOR
photodentro.edu.gr/lor
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο
Photodentro video
photodentro.edu.gr/video
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Λογισμικών
Photodentro edusoft
photodentro.edu.gr/edusoft
Τα «Φωτόδεντρα των εκπαιδευτικών»:
Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών
Photodentro UGC
photodentro.edu.gr/ugc
Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών 
Photodentro OEP

photodentro.edu.gr/oep