Συνολικά, μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης έχουν συγκεντρωθεί και είναι διαθέσιμα στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ τα εξής Αποθετήρια:

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ/ΕΡΓΑ/ΦΟΡΕΙΣ

2019-11-07T15:56:51+02:00

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO

ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ E-YLIKO

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πύλη e-yliko αποτελεί την επίσημη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί με σκοπό τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη ενημέρωσή της σε θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της.
http://www.e-yliko.gr/

2019-11-07T15:59:40+02:00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (EARTHLAB)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (EARTHLAB)

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση – earthlab (Educational Approaches to viRtual reality TecHnologies – earthlab) […]

2019-11-07T15:54:39+02:00

Energy Bits

ENERGY BITS

Τo ENERGY BITS είναι ένα πρωτότυπο και βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Διαδίκτυο και στην Τηλεόραση για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης της ενέργειας. […]

2019-11-07T15:45:10+02:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

Ψηφιακό Αποθετήριο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λεβαδείας.
http://liblivadia.wikidot.com/

2019-11-07T15:54:01+02:00

Πλειαδες

ΠΛΕΙΑΔΕΣ

«Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία» […]

2019-11-07T15:44:45+02:00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

Ψηφιακό Αποθετήριο βιβλιοθήκης ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
http://www.laskaridou.gr/

 

2019-11-07T15:44:59+02:00

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ

Ψηφιακό Αποθετήριο Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη».
http://www.mmb.org.gr/

2019-11-07T15:44:50+02:00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ψηφιακό Αποθετήριο Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών.
http://www.lis.upatras.gr/

 

2019-11-07T15:45:02+02:00

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΕΚ ΑΘΗΝΑ

Ψηφιακό Αποθετήριο Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.)
http://www.ceti.gr/